รับเขียนเว็บด้วยภาษา JAVA,JSP,PHP,เขียน App Android ,CodeIgniter Framework ,Laravel Framework , Rect Navtive
รับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA,PHP,CodeIgniter Framework,Laravel Framework,JSP , Struts ,Restful API WebService,AngularJS,เขียน Android + Server Restful+JWT,React Native ติดต่อฐานข้อมูล Oracle,PL/SQL ,MySQL รายงาน Excel,PDF

Tel : O83-535-6006
Line ID: beerz-zenfone
line id

Portfolio


About


ประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บกว่า 10 ปี ด้วยภาษา PHP + JSP (Struts,Restful,JSF) + Jquery + Boostrap+AngularJS ติดต่อฐานข้อมูล Oracle , PL/SQL หรือ MySQL ออกรายงานในรูปแบบ PDF Excel โดยใช้ iReport

ทำเว็บไซต์ ,เขียนโปรแกรม, รับทำเว็บ,รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม รับเขียนโปรแกรม รับเขียนโปรแกรม JSP Struts เขียน App android + Server Restful+JWT PHP E-commerce,Webservice ,RESTful,JSF,Oracle PL/SQLในระบบงานต่างๆ

ติดต่อได้ที่ (เบียร์)
Tel : 083-535-6006

Line ID: beerz-zenfone

E-mail : powerbeer@gmail.com

Contact Me